Chủ đề: "quy trình và cách thực hiện"

Báo cáo chất thải nguy hại theo thông tư 25 Khái niệm, quy trình và cách thực hiện

Báo cáo chất thải nguy hại là một bước quan trọng trong quản lý chất thải nguy hại. Theo Thông tư số 25/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng phải báo cáo về chất thải nguy hại một cách đầy đủ và chính xác. Trong bài viết này, chuyên gia xử lý nước thải sẽ giới thiệu khái niệm, quy trình và cách thực hiện báo cáo chất thải nguy hại theo Thông tư 25 để giúp các bạn có được kiến thức cần thiết về vấn đề này.
return to top
icon-call