Báo cáo chất thải nguy hại theo thông tư 25 Khái niệm, quy trình và cách thực hiện

Nội dung

Báo cáo chất thải nguy hại là một bước quan trọng trong quản lý chất thải nguy hại. Theo Thông tư số 25/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng phải báo cáo về chất thải nguy hại một cách đầy đủ và chính xác. Trong bài viết này, chuyên gia xử lý nước thải sẽ giới thiệu khái niệm, quy trình và cách thực hiện báo cáo chất thải nguy hại theo Thông tư 25 để giúp các bạn có được kiến thức cần thiết về vấn đề này.

Khái niệm về chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại là những loại chất thải có khả năng gây hại cho con người và môi trường nếu không được xử lý đúng cách. Đây là những chất thải có tính chất độc hại, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như động vật và cây trồng. Các loại chất thải nguy hại bao gồm:

 • Chất độc hại: các chất này có khả năng gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người và động vật, trong đó có thể kể đến như thuốc trừ sâu, dược phẩm, hóa chất công nghiệp...
 • Chất ô nhiễm: các chất này có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường, trong đó có thể kể đến như tạp chất kim loại nặng, dầu thải, rác thải công nghiệp...
 • Chất phóng xạ: các chất này có khả năng phát ra bức xạ và ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật, trong đó có thể kể đến như phế liệu điện tử, thiết bị y tế, vật liệu xây dựng...

Quy trình báo cáo chất thải nguy hại theo Thông tư 25

Quy trình báo cáo chất thải nguy hại theo Thông tư 25 gồm có 2 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Khai báo chất thải nguy hại

 • Bước 1: Xác định loại chất thải nguy hại
 • Bước 2: Tính toán số lượng chất thải nguy hại
 • Bước 3: Lựa chọn phương pháp xử lý chất thải nguy hại
 • Bước 4: Tạo tài khoản và đăng nhập vào hệ thống quản lý chất thải nguy hại để khai báo thông tin

Giai đoạn 2: Báo cáo chất thải nguy hại

 • Bước 1: Xác nhận thông tin về chất thải nguy hại đã được khai báo
 • Bước 2: Tổng hợp số liệu chất thải nguy hại trong năm
 • Bước 3: Điền các thông tin liên quan đến chất thải nguy hại vào mẫu báo cáo
 • Bước 4: Lưu trữ báo cáo chất thải nguy hại theo qu y định của pháp luật

Cách thực hiện báo cáo chất thải nguy hại theo Thông tư 25

Để thực hiện báo cáo chất thải nguy hại theo Thông tư 25, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng cần thực hiện các bước sau:

 1. Thu thập thông tin về chất thải nguy hại đang được tạo ra trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.
 1. Xác định loại chất thải nguy hại và lượng chất thải nguy hại theo từng loại.
 1. Lựa chọn phương pháp xử lý chất thải nguy hại phù hợp với tính chất của từng loại chất thải.
 1. Truy cập vào hệ thống quản lý chất thải nguy hại để khai báo thông tin về chất thải nguy hại đã thu thập được.
 1. Xác nhận thông tin về chất thải nguy hại đã được khai báo.
 1. Tổng hợp số liệu chất thải nguy hại trong năm và điền vào mẫu báo cáo.
 1. Lưu trữ báo cáo chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật.

Ví dụ về báo cáo chất thải nguy hại theo Thông tư 25

Ví dụ: Công ty ABC là một cơ sở sản xuất thực phẩm có chứa hóa chất và thuốc trừ sâu. Theo Thông tư 25, công ty ABC cần báo cáo về chất thải nguy hại đang được tạo ra trong quá trình sản xuất.

Để thực hiện báo cáo chất thải nguy hại, công ty ABC đã thực hiện các bước sau:

 1. Thu thập thông tin về hóa chất và thuốc trừ sâu đang được sử dụng trong quá trình sản xuất.
 1. Xác định loại chất thải nguy hại và lượng chất thải nguy hại theo từng loại.
 1. Lựa chọn phương pháp xử lý chất thải nguy hại phù hợp với tính chất của từng loại chất thải.
 1. Truy cập vào hệ thống quản lý chất thải nguy hại để khai báo thông tin về chất thải nguy hại đã thu thập được.
 1. Xác nhận thông tin về chất thải nguy hại đã được khai báo.
 1. Tổng hợp số liệu chất thải nguy hại trong năm và điền vào mẫu báo cáo.
 1. Lưu trữ báo cáo chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật.

So sánh báo cáo chất thải nguy hại theo Thông tư 25 và quy trình quản lý chất thải nguy hại của các nước khác

Quy trình báo cáo chất thải nguy hại theo Thông tư 25 có tính chất bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Tuy nhiên, một số nước khác có quy trình quản lý chất thải nguy hại khác nhau, ví dụ như Mỹ, Nhật Bản...

So sánh với quy trình quản lý chất thải nguy hại của Mỹ, Thông tư 25 yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng phải thực hiện các bước khai báo và báo cáo thông tin vềchất thải nguy hại một cách đầy đủ và chính xác. Trong khi đó, quy trình quản lý chất thải nguy hại ở Mỹ có tính tự nguyên hơn, do đó yêu cầu sự tương tác nhiều hơn giữa các cơ quan quản lý và các cơ sở sản xuất.

So sánh với quy trình quản lý chất thải nguy hại của Nhật Bản, Thông tư 25 yêu cầu thực hiện khai báo và báo cáo thông tin về chất thải nguy hại theo quy trình chuẩn hóa. Trong khi đó, ở Nhật Bản, công tác quản lý chất thải nguy hại được thực hiện theo hệ thống tổng thể gồm nhiều phòng ban và cơ quan liên quan, từ đó đảm bảo tính chặt chẽ và hiệu quả trong việc xử lý chất thải nguy hại.

Lời khuyên cho việc thực hiện báo cáo chất thải nguy hại theo Thông tư 25

Để thực hiện báo cáo chất thải nguy hại một cách đầy đủ và chính xác theo Thông tư 25, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng cần chú ý đến các điểm sau:

 1. Nắm rõ quy trình báo cáo chất thải nguy hại theo Thông tư 25 để có thể thực hiện đúng và đầy đủ các bước.
 1. Kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về chất thải nguy hại để đảm bảo tính chính xác của báo cáo.
 1. Tìm hiểu về phương pháp xử lý chất thải nguy hại để có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với tính chất của từng loại chất thải.
 1. Lưu trữ báo cáo chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật để có thể tiếp cận dễ dàng khi cần thiết.
 1. Xây dựng năng lực tự giám sát và tự kiểm tra để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của báo cáo.

Kết luận

Báo cáo chất thải nguy hại theo Thông tư 25 là một bước quan trọng trong quản lý chất thải nguy hại, giúp đảm bảo tính an toàn cho con người và môi trường. Theo chuyên gia xử lý nước thải Việc thực hiện báo cáo chất thải nguy hại đòi hỏi sự chú ý và tập trung cao độ, cần phải được thực hiện đúng quy trình và các bước chuẩn hóa. Hi vọng bài viết này đã giúp các bạn có được kiến thức cần thiết về báo cáo chất thải nguy hại theo Thông tư 25.

return to top
icon-call